ZARZĄD

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

PREZES- Jolanta Koźmińska

ZASTĘPCA- Ewa Radecka

SEKRETARZ- Elżbieta Kania

SKARBNIK- Agata Kliś

Członek- Renata Erazmus

Członek- Dorota Mikiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Kamil Bachoń

Dariusz Zima

Marzena Kliś