HISTORIA

Projekt: Aktywni dla zdrowia ROPS

W ramach projektu „Aktywni dla zdrowia”, dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez nasze Stowarzyszenie, 32 dzieci niepełnosprawnych brało udział od września do listopada 2015 roku w różnorodnych i ciekawych zajęciach, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb.

Projekt: Aktywni dla zdrowia ROPS

W miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2015r. prowadzimy grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi autystycznymi w ramach projektu „Aktywni dla zdrowia”, dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego i dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu zapraszamy dzieci autystyczne i ich rodziców do udziału m.in. w zajęciach:

 • Terapii pedagogicznej
 • Terapii zajęciowej
 • W. Sherborne
 • Halliwick
 • Masaż klasyczny
 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Terapii logopedycznej

Stroje na Zabawę Karnawałową

SAM_07

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „ Ukryty Dar” powstało z inicjatywy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i terapeutów.

Początkowo rodzice byli zrzeszeni w Kole  Stowarzyszenia  „Solis Radius”w Rzeszowie. Jednak ze względu na rosnąca liczbę dzieci w rejonie Dębicy postanowili utworzyć Stowarzyszenie.

Osobowość  prawną Stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04 czerwca 2013 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wszechstronna pomoc dzieciom autystycznym w różnym wieku i ich rodzinom w sprawach diagnozy, edukacji, rehabilitacji i poprawy zdrowia
 • Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
 • Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych
 • Utworzenie ośrodka diagnostyczno- edukacyjno- terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.