DEKLARACJA

Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” jest otwarte dla wszystkich, którzy są chętni włączyć się w działalność Naszego Stowarzyszenia realizując cele statutowe poprzez:

  • wszechstronną pomoc dzieciom autystycznym w różnym wieku i ich rodzinom w sprawach diagnozy, edukacji, rehabilitacji i poprawy zdrowia
  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
  • utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych
  • utworzenie ośrodka diagnostyczno- edukacyjno- terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Jeśli chcesz do Nas dołączyć prosimy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na nasz adres e-mail.

Po rozpatrzeniu wniosku zostaną Państwo zaproszeni na najbliższe spotkanie Stowarzyszonych, które odbywa się co miesiąc.