DIAGNOZA

Jeżeli rodzice bądź osoby z bliskiego otoczenia zaobserwowały nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju dziecka powinny niezwłocznie rozpocząć proces diagnostyczny, aby wykluczyć lub potwierdzić zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Szybka diagnoza daje możliwość wczesnego rozpoczęcia terapii, w okresie, w którym daje ona najlepsze rezultaty.

Lekarzami, mającymi znaczący wpływ na diagnozę dziecka są:

  • Lekarz pierwszego kontaktu, pediatra
  • Psycholog
  • Psychiatra
  • Neurolog

Wizyty u w/w lekarzy pozwolą wykluczyć schorzenia, które mogłyby nasilać zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Konieczna jest też wizyta w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Miejscem gdzie uzyskamy pełną diagnozę dziecka jest Poradnia Autyzmu. Właśnie tam zespół ekspertów po przeprowadzeniu szerokiego wywiady diagnostycznego , analizie dokumentacji i obserwacji klinicznej dziecka będzie w stanie potwierdzić lub wykluczyć autyzm.