METODY TERAPII

WYBÓR I PODJĘCIE TERAPII.

Po uzyskaniu diagnozy autyzmu lub zespołu Aspergera konieczne jest podjęcie decyzji o działaniach terapeutycznych. Mimo że autyzm nie jest postępującą chorobą, niektóre zachowania mogą się utrwalić i pogłębić( stymulacje, lub echolalia).Trzeba rozważyć, jakie działania terapeutyczne będą najpełniej zaradzać deficytom rozwojowym dziecka i umożliwią mu wszechstronny rozwój. Wybór terapii podstawowej i form uzupełniających powinien być poprzedzony rzetelnym rozpoznaniem mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka jego możliwości i obszarów, które trzeba rozwijać szczególnie intensywnie.

TERAPIA BECHAWIORALNA (Stosowana Analiza Zachowań)

Kompleksowa terapia służąca wspomaganiu i edukacji dzieci z autyzmem.Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności funkcjonalnej spontanicznej komunikacji redukowanie zachowań niepożądanych na rzecz kształtowania prawidłowych zachowań społecznych rozwijanie umiejętności zabawy oraz wspieranie funkcji poznawczych. Jedną z wykorzystywanych w niej metod jest motywowanie do uczenia się poprzez pozytywne wzmocnienie – nagradzanie i pochwały.Terapia opiera się na opracowaniu indywidualnych programów terapeutycznych, w których nauka rozłożona jest na poszczególne kroki.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Polega na dostarczaniu i uczeniu właściwej interpretacji bodźców sensorycznych odbieranych przez zmysły oraz odpowiednich sposobów reagowania. Terapia wykorzystuje ukierunkowane zabawy i aktywności swobodne wykonywane przez dzieci, które wyzwalają automatyczne reakcje sensoryczne.Służy poprawie koncentracji i zdolności motorycznych, przygotowuje dziecko do nauki, umożliwia nowe doświadczenia w procesie uczenia się. Ważnym celem jest złagodzenie zaburzeń występujących podczas przetwarzania bodźców percepcyjnych.

TRENING SŁUCHOWY TOMATISA

Terapia służąca zmniejszeniu nadwrażliwości słuchowej u dzieci i doskonaleniu umiejętności językowych i społecznych. Dokonuje się podczas powtarzanych seansów słuchowych Wykorzystuje urządzenia, które stymulują mózg i wspomagająco w analizowaniu informacji dźwiękowej.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Poprzez wykorzystanie dotyku ruchu, nazywanie części ciała i wyczuwanie ich ćwiczenia w parach pomaga nawiązać kontakt, rozwija świadomość własnego ciała oraz przestrzeni wspomaga porozumiewanie się uczy dzielenia przestrzeni z innymi, współpracy, empatii i koncentracji Poprzez elementy tańca niweluje napięcie i obniża stres. Pomaga nawiązać lub poprawić kontakt z dzieckiem.

MUZYKOTERAPIA

Muzyka posiada wiele właściwości terapeutycznych i może oddziaływać na wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Wpływa na układ oddechowo-krążeniowy, uaktywnia funkcje wegetatywne i motoryczne. W sferze psychiki pobudza do działania, zaspokaja potrzebę ekspresji czy prowadzi do złagodzenia i wyciszenia napięć.
Ułatwia nawiązywanie kontaktów ze światem i ludźmi, bo jest narzędziem uniwersalnym. Jej zalety są wszechstronne, stad może stanowić, ważny element działań terapeutycznych.

HIPOTERAPIA

Jest to terapia kontaktowa, która wykorzystuje impulsy ruchowe konia w trakcie jazdy do stymulacji układu nerwowego jeźdźca. Tych jedynych w swoim rodzaju bodźców nie można uzyskać w żadnej innej terapii ruchowej. Kontakt z tak dużym i spokojnym zwierzęciem wpływa odprężająco na psychikę, a możliwość  kierowania nim daje poczucie decyzyjności. Dodatkowy atut stanowi fakt, iż zajęcia na hipodromie to nie sala rehabilitacyjna.

DOGOTERAPIA

Ta kolejna forma naturalnej rehabilitacji to znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka. Jest to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rozwój ruchowy i umysłowy. W Polsce dogoterapie stosuje sie dopiero od kilku lat. Wykorzystywane są psy różnych ras (labradory, husky) o łagodnym usposobieniu, zdrowe, odpowiednio przeszkolone i chętne do współpracy. Nie trzeba dodawać, że jest to ulubiona i wyczekiwana przez dzieci forma zajęć.